Sabrina Persechino Spring 2017 Couture Fashion Show

Sabrina Persechino AR RS17 0013 Sabrina Persechino AR RS17 0030 Sabrina Persechino AR RS17 0050 Sabrina Persechino AR RS17 0064 Sabrina Persechino AR RS17 0086 Sabrina Persechino AR RS17 0107 Sabrina Persechino AR RS17 0128 Sabrina Persechino AR RS17 0148 Sabrina Persechino AR RS17 0169 Sabrina Persechino AR RS17 0193 Sabrina Persechino AR RS17 0216 Sabrina Persechino AR RS17 0252 Sabrina Persechino AR RS17 0262 Sabrina Persechino AR RS17 0296 Sabrina Persechino AR RS17 0317 Sabrina Persechino AR RS17 0338 Sabrina Persechino AR RS17 0368 Sabrina Persechino AR RS17 0404 Sabrina Persechino AR RS17 0438 Sabrina Persechino AR RS17 0462 Sabrina Persechino AR RS17 0489 Sabrina Persechino AR RS17 0582