Carolina Herrera Fall 2019 Fashion Show
Photo | IMAXtree

Carolina Herrera

Fall 2019 Fashion Show

8.1
The Impression Review Score

Herrera RF19 0009 Herrera RF19 0023 Herrera RF19 0038 Herrera RF19 0052 Herrera RF19 0063 Herrera RF19 0074 Herrera RF19 0085 Herrera RF19 0098 Herrera RF19 0112 Herrera RF19 0119 Herrera RF19 0137 Herrera RF19 0150 Herrera RF19 0160 Herrera RF19 0171 Herrera RF19 0183 Herrera RF19 0196 Herrera RF19 0209 Herrera RF19 0221 Herrera RF19 0234 Herrera RF19 0245 Herrera RF19 0264 Herrera RF19 0275 Herrera RF19 0290 Herrera RF19 0299 Herrera RF19 0316 Herrera RF19 0327 Herrera RF19 0340 Herrera RF19 0357 Herrera RF19 0368 Herrera RF19 0391 Herrera RF19 0406 Herrera RF19 0418 Herrera RF19 0429 Herrera RF19 0440 Herrera RF19 0449 Herrera RF19 0460 Herrera RF19 0477 Herrera RF19 0486 Herrera RF19 0497 Herrera RF19 0512 Herrera RF19 0556