Giambattista Valli Fall 2019 Fashion Show
Photo | IMAXtree

Giambattista Valli

Fall 2019 Fashion Show

9
The Impression Review Score

Valli RF19 0004 Valli RF19 0008 Valli RF19 0020 Valli RF19 0032 Valli RF19 0040 Valli RF19 0052 Valli RF19 0064 Valli RF19 0074 Valli RF19 0086 Valli RF19 0094 Valli RF19 0102 Valli RF19 0114 Valli RF19 0124 Valli RF19 0131 Valli RF19 0141 Valli RF19 0152 Valli RF19 0162 Valli RF19 0171 Valli RF19 0182 Valli RF19 0193 Valli RF19 0203 Valli RF19 0218 Valli RF19 0227 Valli RF19 0236 Valli RF19 0243 Valli RF19 0253 Valli RF19 0261 Valli RF19 0271 Valli RF19 0284 Valli RF19 0294 Valli RF19 0305 Valli RF19 0318 Valli RF19 0327 Valli RF19 0339 Valli RF19 0349 Valli RF19 0362 Valli RF19 0371 Valli RF19 0383 Valli RF19 0392 Valli RF19 0404 Valli RF19 0417 Valli RF19 0426 Valli RF19 0441 Valli RF19 0449 Valli RF19 0462 Valli RF19 0471 Valli RF19 0484 Valli RF19 0498 Valli RF19 0509 Valli RF19 0522 Valli RF19 0532 Valli RF19 0540 Valli RF19 0553 Valli RF19 0562 Valli RF19 0573 Valli RF19 0583 Valli RF19 0597 Valli RF19 0608 Valli RF19 0620 Valli RF19 0623 Valli RF19 0635 Valli RF19 0739