Milan Street Style Spring 2023 Shows
Photos | Vincenzo Grillo & Valentina Valdinoci

Milan Street Style

Spring 2023 Day 3


Street Style from Milan Fashion Week (Sept 2022).