Photo | Thomas Razzano

Paris Street Style

Fall 2024 Men's Day 1 By Thomas Razzano

Photos by Thomas Razzano for The Impression

Street Style from Paris Men’s Fashion Week (Jan 2024) By Thomas Razzano