Burberry

Lunar New Year 2022 Ad Campaign

Photographer | Feng Li
Models | Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo and Yang Ling

Video Detail Page - The Impression