9.2IMPRESSION REVIEW SCORE

Giambattista Valli Fall 2017 Couture Fashion ShowValli HC RF17 0013 Valli HC RF17 0026 Valli HC RF17 0033 Valli HC RF17 0046 Valli HC RF17 0056 Valli HC RF17 0061 Valli HC RF17 0069 Valli HC RF17 0082 Valli HC RF17 0090 Valli HC RF17 0098 Valli HC RF17 0105 Valli HC RF17 0113 Valli HC RF17 0124 Valli HC RF17 0133 Valli HC RF17 0139 Valli HC RF17 0149 Valli HC RF17 0157 Valli HC RF17 0167 Valli HC RF17 0178 Valli HC RF17 0187 Valli HC RF17 0200 Valli HC RF17 0212 Valli HC RF17 0219 Valli HC RF17 0226 Valli HC RF17 0236 Valli HC RF17 0248 Valli HC RF17 0254 Valli HC RF17 0263 Valli HC RF17 0273 Valli HC RF17 0283 Valli HC RF17 0292 Valli HC RF17 0298 Valli HC RF17 0308 Valli HC RF17 0316 Valli HC RF17 0322 Valli HC RF17 0332 Valli HC RF17 0340 Valli HC RF17 0348 Valli HC RF17 0360 Valli HC RF17 0367 Valli HC RF17 0376 Valli HC RF17 0384 Valli HC RF17 0395 Valli HC RF17 0406 Valli HC RF17 0419 Valli HC RF17 0440 Valli HC RF17 0460 Valli HC RF17 0470 Valli HC RF17 0496