8.7IMPRESSION REVIEW SCORE

Giambattista Valli Fall 2017 Fashion Show

Valli RF17 0381 Valli RF17 0391 Valli RF17 0398 Valli RF17 0408 Valli RF17 0416 Valli RF17 0424 Valli RF17 0430 Valli RF17 0440 Valli RF17 0449 Valli RF17 0458 Valli RF17 0467 Valli RF17 0479 Valli RF17 0490 Valli RF17 0496 Valli RF17 0508 Valli RF17 0516 Valli RF17 0524 Valli RF17 0536 Valli RF17 0545 Valli RF17 0554 Valli RF17 0565 Valli RF17 0572 Valli RF17 0583 Valli RF17 0595 Valli RF17 0608 Valli RF17 0614 Valli RF17 0628 Valli RF17 0640 Valli RF17 0654 Valli RF17 0668 Valli RF17 0679 Valli RF17 0687 Valli RF17 0696 Valli RF17 0708 Valli RF17 0719 Valli RF17 0733 Valli RF17 0741 Valli RF17 0747 Valli RF17 0762 Valli RF17 0771 Valli RF17 0785 Valli RF17 0795 Valli RF17 0802 Valli RF17 0816 Valli RF17 0829 Valli RF17 0837 Valli RF17 0849 Valli RF17 0855 Valli RF17 0859 Valli RF17 0864